Hydinárska produkcia
násadové vajcia
 • násadové vajcia produkujeme vo vlastných rozmnožovacích chovoch

  jednodňové brojlery
 • všetky jednodenné kurčatá liahneme vo svojej liahni na farme Bodok na najmodernejších strojoch PETERSIME.
 • týždenná kapacita liahne je 330 000 ks jednodenných kurčiat
 • podľa požiadaviek zákazníka zabezpečujeme vakcináciu sprejovaním priamo v liahni
 • jednodenné kurčatá rozvážame vlastnými špeciálnymi vozidlami v návratných obaloch
 • náklady na expedíciu jednodňových kurčiat sú zahrnuté v cene kurčiat
 • na skryté vady a straty spôsobené prepravou poskytujeme 2% bonifikáciu
 • počas výkrmu poskytujeme vlastnú poradensko-zootechnickú službu
 • odberateľov jednodenných kurčiat zásobujeme po celom území SR

  konzumné vajcia
 • text...

  mrazená a chladená hydina
 • text...

  mäso na diely
 • text...


 • Ošípárska produkcia
  prasničky
 • text...

  odstavčatá
 • text...

  jatočné ošípané
 • text...


 • Služby
  autodoprava
 • text...

  závodné stravovanie
 • text...