hydinárska
1967 - Spoločný poľnohospodársky hydinársky podnik v Nitre
 • založenie z iniciatívy 6 bývalých družstiev a dvoch ŠM
 • pôvodne len hydinárska výroba

  1967-1968
 • výroba v pôvodných objektoch, pôvodný biologický materiál
 • príprava investičnej výstavby

  1968
 • dovoz prvých kŕdľov kurčiat znáškového hybridu Shaver Starcrosse 288 z MLR

  1969-1972
 • výroba v novovybudovaných znáškových halách

  1973-1978
 • výroba vajec v znáškových halách, zabezpečenie odchovu mládok, nová technológia vo Vrábloch, výkrm brojlerov v Ivanke

  1980-1984
 • výstavba 4 odchovní RCH, znáškových hál, predstavba liahne, výstavba hál pre brojlery
 • ošíparska
  1971 Spoločný poľnohospodársky podnik pre chov ošípaných v Nitre
 • založenie z iniciatívy 17 bývalých družstiev
 • hydinárska a ošíparska


  1984 Spoločný poľnohospodársky podnik živočíšnej výroby v Nitre

  1993
 • transformácia na akciovú spoločnosť s názvom HYBRAV a.s.

  2005
 • prenájom farmy Vinica - Dolina na chov rodičovských kompletov mäsového typu a výrobu násadových vajec
 • ukočenie chovu rodičov na farme Bodok a orientácia na produkciu konzumných vajec

  2007
 • depopulácia a následný predaj farmy ošípaných Veľký Cetín

  2008
 • predaj farmy výkrmu ošípaných Vráble
 • predaj fariem výkrmu brojlerov Ivánka pri Nitre a Bačala - Veľká Dolina
 • predaj farmy RCH Vráble II.
 • ukončenie výroby násadových vajec a liahnutia brojlerových kurčiat
 • na farme Vinica začiatok výroby konzumných vajec z alternatívneho systému chovu nosníc


 • 2010
 • ukončenie prenájmu farmy Vinica
 • začiatok výroby konzumných vajec z alternatívneho systému chovu nosníc na farme Bodok


 • stručná charakteristika
   Hlavným výrobným programom našej akciovej spoločnosti je výroba slepačích konzumných vajec v dvoch rôznych systémoch chovu nosníc - cca 55 mil.kusov v obohatených klietkach a 1,5 mil.kusov na podstielke.
   Ďaľšou výrobnou činnosťou je výkrm brojlerových kurčiat v množstve 650 tis.kusov ročne, t.j. cca 1 300 t mäsa.
  Akciová spoločnosť disponuje i vlastnou autodopravou, stravovaním vo vlastnej závodnej kuchyni a distribúciou veterinárnych liečív

  ponuka       farmy  


  orientačná mapka

  orientačná mapka